Borgere rykkede sammen i Overlund

Workshopdeltagere i gruppearbejde

Mandag var 70 engagerede borgere samlet til en gang kreativ idegenerering.

Formålet var at få skudt gang i den bevægelse, som skal få Overlund til at rykke sammen. Det var en god blanding af mennesker fra Overlund Skole, Overlund Hal, lokale foreninger, beboere i Overlund, ansatte og politikere i Viborg Kommune, som havde valgt at bruge en aften sammen.  

De ansvarlige udvalgsformænd, Per Møller Jensen fra Børne- og Ungdomsudvalget, og Mads Panny fra Kultur- og Fritidsudvalget startede aftenen med at fortælle om ambitionerne for projektet. Herefter fortalte repræsentanter fra skolen og hallen om deres forhåbninger for fleksible skole- og idrætsfaciliteter, som er åbne for hele lokalområdet.

Inden workshopdeltagere forsvandt ud i grupper, hvor de skulle diskutere og udfordre hinandens ideer, blev de af fritidskonsulent Andreas Tang-Brock mindet om, at ”mursten og faciliteter ikke skaber aktiviteter og kultur – det gør mennesker”.

Alle deltagere skrev undervejs i forløbet deres gode ideer ned på post its og samlede dem på plancher med visioner og konkrete ønsker til det nye byggeri.

Viborg Kommunes rådgiver, ERIK arkitekter, som stod for workshoppen, vil nu analysere de mange input fra aftenen og bruge det som afsæt for det mere konkrete arbejde, som i efteråret skal ende med et byggeprogram.

”Vi er rigtigt glade for den positive og imødekommende tilgang workshopdeltagerne havde til opgaven” fortæller Gitte Frederiksen Kjølby fra ERIK arkitekter, ”fællesskabet var i fokus på trods af at alle kom med egne særinteresser”.

Deltagernes mange post-its og gruppearbejde resulterede i nogle rigtigt gode hovedideer, som begynder at danne et billede af et nyt lokalt samlingssted. ERIK arkitekter laver en opsamling på alle de indsamlede post-its. Her bliver alle ideer sat i system og der bliver lavet en oversigt over alle de temaer, som kom frem på workshoppen.

Når opsamlingen er færdig vil den blive tilgængelig for alle deltagere og andre interesserede her på siden.