Snak i teltet til Overlund Byfest

Børn kigger på oversigtskort til byfest i Overlund

Rådgiver og projektleder stillede lørdag d. 9. juni op til dialog med borgere i Overlund.

Teltet var rejst og det nye banner for #Overlundrykker blev luftet, da rådgiver og projektleder lørdag d. 9. juni stillede op til dialog med borgere i Overlund.

Alle beboere i skoledistriktet havde inden byfesten modtaget brev om, at vi ville være til stede ved Overlund Byfest. Mange benyttede derfor lejligheden til, at kigge forbi vores telt, få en sludder om den ny skole og hal. Der kom mange gode ideer til, hvad det nye samlingssted i Overlund skal indeholde og bruges til:
Der blev ønsket bibliotek, aktiviteter for ældre, café, hænge-ud-sted for unge og plads til flere slags idræt.

Alle forslag, der kom frem til byfesten, vil indgå i rådgiverens videre arbejde med at lave et byggeprogram. I byggeprogrammet indgår også en analyse af alle de knappenåle, de besøgende satte på et stort Viborgkort: røde nåle for bopæl og grønne nåle for steder, hvor den enkelte opholder sig i fritiden.

Mange af de spørgsmål, de besøgende havde, handlede om placeringen af den ny skole og adgangsvejen dertil. Ingen af delene er besluttet endnu. Vi ved kun, at skolen skal placeres i området mellem Gl. Randersvej, Toftegårdsvej og Tværvej, og der skal skabes naturlig sammenhæng til Overlund Hallen.