Byggeprogram for ny skole og nyt samlingssted

Nu går arbejdet med at tegne en ny skole og et nyt samlingssted i Overlund i gang. Lige før jul offentliggjorde Viborg Kommune det materiale, som arkitekt- og ingeniørfirmaer skal tegne ud fra.

Byggeprogrammet er blevet til i en tæt dialog med elever og personale på skolen, idrætsforeninger i området samt borgere, der har haft ideer til at styrke lokalsamfundet.

Der bliver i februar prækvalificeret fem firmaer, som afleverer deres forslag til en ny bygning i april. Vinderen findes inden sommerferien.

Se byggeprogrammet (pdf).