Lokalplan

Kunstgræsbanen i Overlund
Luftfoto af kunstgræsbanen i Overlund.

Processen med at udarbejde ny lokalplan begynder i 2019.

Dele af området mellem Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej er udlagt til rekreative formål, mens dele af området er udlagt til almene formål.

 

Der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg, når arkitektkonkurrencen er afgjort. Arbejdet med dette begynder i foråret 2019 og vil løbe over en periode på et år.

Sidst opdateret: 08.06.2018