Trafikforhold

Luftfoto af området

Der er forskellige løsninger på tegnebrættet, når det gælder adgang fra stier og veje til skolen.

Der skal gå 800 elever på den ny skole, hvilket er cirka det samme som den nuværende Overlund Skole. Trafikken må derfor forventes at være nogenlunde uændret til den ny skole.

 

Elever fra Taphede kan give mere trafik
Hvis der kommer nye elever fra Taphede, skal skolen udvides, og det vil betyde øget trafik i området. Af denne årsag arbejdes der med en løsning med Gl. Randersvej som primær tilkørselsvej.

 

Mulighed for at stisystem optimeres
Der findes allerede et veletableret stisystem i området, men vi skal se på om det skal optimeres, når skolen rykker lidt mod øst. Her vil man f.eks. se på, om muligheden for passage af Randersvej skal justeres.

Sidst opdateret: 08.06.2018