Økonomi

Der er afsat 211 mio. kr. til byggeri af skole og renovering af hal.

Viborg Byråd har afsat 211 mio. kr. til projektet: 200 mio. kr. til skolebyggeri og 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen.

Byrådet forventer, at det afsatte beløb til renovering af Overlund Hallen bliver suppleret af medfinansiering gennem lokal indsamling, sponsorater og eventuelt lån.

Viborg Kommune er også i dialog med større fonde, der ønsker at fremme den tværgående tænkning mellem skole og fritid.
Sidst opdateret: 08.06.2018