Politiske beslutninger

Følg den politiske beslutningsvej frem mod en ny skole og en renoveret hal.

På Byrådsmødet 21. november 2018 blev det besluttet, at projektet Overlund rykker sammen benytter fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen. 
Beslutning om at benytte fagentreprise

Samtidig blev det besluttet at købe følgende 3 ejendomme til projektet:

Part i ejendom på Gl. Randersvej 23C

Ejendom på Gl. Randersvej 25

Ejendom på Gl. Randersvej 47

-------------------------------
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 at afsætte i alt 211 mio. kr. til en ny skole og renovering af Overlund Hallen.

Se budgetforliget

Kommissoriet for en ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 31. oktober 2017 og den 2. november 2017 i  Kultur- og Fritidsudvalget.

Læs referater fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Den 23. januar 2018 bevilgede Børne- og Ungdomsudvalget 1 mio. kr. til at sætte projektet i gang. Samme dag blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at projektet er igangsat.

Læs referater fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Sidst opdateret: 01.12.2018