Politiske beslutninger

Følg den politiske beslutningsvej frem mod en ny skole og en renoveret hal.

Byrådet udpegede på byrådsmødet den 22. maj 2019 Arkitema som vinder af arkitektkonkurrencen med projektforslaget ”Lysningen”. Samtidig bevilgede byrådet 4 mio. kr. til rådgivning.

Læs beslutningen her  

 

Byrådet besluttede på mødet den 27. februar 2019 at udskyde ibrugtagning af den ny skole og hal til medio 2023 af hensyn til en grundig brugerinddragelse samt kommunens anlægsbudget.

Læs referatet her


Byrådet blev på mødet den 19. december 2018 orienteret om status på projektet. Samtidig bevilgedes 1,1 mio. kr. til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole m.v.

Læs referatet her

 

På Byrådsmødet 21. november 2018 blev det besluttet, at projektet Overlund rykker sammen benytter fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen. 
Beslutning om at benytte fagentreprise

Samtidig blev det besluttet at købe følgende 3 ejendomme til projektet:

Part i ejendom på Gl. Randersvej 23C

Ejendom på Gl. Randersvej 25

Ejendom på Gl. Randersvej 47


Den 21. februar 2018 bevilgede byrådet 1 mio. kr. til at sætte projektet i gang.

Læs referatet fra byrådsmødet

 

Kommissoriet for en ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 31. oktober 2017 og den 2. november 2017 i  Kultur- og Fritidsudvalget.

Læs referater fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget


Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 at afsætte i alt 211 mio. kr. til en ny skole og renovering af Overlund Hallen.

Se budgetforliget


 

Sidst opdateret: 12.07.2019